Όροι και Προϋποθέσεις


Email Newsletter:
Εάν λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από την Budget Eλλάς, σημαίνει πως είτε έχετε συμπληρώσει την ειδική φόρμα από την αρχική σελίδα www.budget.gr, είτε έχετε αποδεχτεί την λήψη αυτή κατά τη διαδικασία της κράτησης αυτοκινήτου, Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε στο μέλλον ενημερωτικά δελτία παρακαλούμε επιλέξτε τη διαδικασία διαγραφής.


1) Κάλυψη προς Τρίτους
Τί καλύπτει;
Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της Budget (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της Budget) μέχρι το ποσό των €1.000.000 ανά θύμα καθώς και υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι το ποσό των €1.000.000 ανά ατύχημα.


Τί δεν καλύπτει;
Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου.
Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της Budget.
Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της Budget.
Ζημιές στο όχημα της Budget.

Κόστος
Περιλαμβάνεται στην τιμή


2) Μικτή Κάλυψη
Γνωστή ως: CDW ή LDW στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ
Τί καλύπτει;
Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της Budget από σύγκρουση ή πυρκαγιά, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, που είναι έως €750 για κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C, έως €900 για τις κατηγορίες D, E, F, έως €1.100 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων G, J, M και €1.350 για τις κατηγορίες K, L, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον η Budget αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Budget βρισκόταν σε καράβι

Κόστος
Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
€12,5 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C
€16 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D, E , F, G, J, M
€22,5 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων K, L
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)
Η μέγιστη χρέωση της Μικτής Κάλυψης είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).

Εάν η CDW δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και η CDW δεν αγοραστεί, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για την συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση ζημιάς.


3) Καλυψη για Κλοπή
Γνωστή ως: TP
Τί καλύπτει;
Καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και μερική απώλεια του αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, που είναι έως €750 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B & C, έως €900 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D, E & F και έως €1.100 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων G, J & M και €1.350 για τις κατηγορίες K & L ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή.

Τί δεν καλύπτει;
Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).


Κόστος
Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
€4,5 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C
€7 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D, E, F, G, J, M
€12 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων K, L
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)
Η μέγιστη χρέωση της Κάλυψης για Κλοπή είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).
Εάν η TP δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και η TP δεν αγοραστεί, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για την συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής.4) Μηδενική Απαλλαγή
Γνωστή ως: Super Cover ή SCDW
Τί καλύπτει;
Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημιά, πυρκαγιά και κλοπή του αυτοκινήτου της Budget. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς, πυρκαγιάς ή μερικής/ολικής κλοπής του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλέσει την οδική βοήθεια που υποδεικνύει η Budget για την καταγραφή του συμβάντος και την φωτογράφηση του οχήματος.

Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Budget βρισκόταν σε καράβι

Κόστος
€9 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C
€12 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D, E, F
€14 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων G, J, M
€16 ημερησίως για τις κατηγορίες αυτοκινήτων K, L
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)
Η μέγιστη χρέωση της Μηδενικής Απαλλαγής είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).

5) Προσωπική Κάλυψη
Γνωστή ως: PAI
Τί καλύπτει;
Καλύπτει τον ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι το ποσό των €50.000 για θάνατο, ολική ή μερική ανικανότητα και μέχρι το ποσό των €2.000 για νοσήλια.

Τί δεν καλύπτει;
Δεν καλύπτει τον ενοικιαστή για μη αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή για ατυχήματα που συνέβησαν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της ενοικίασης.

Κόστος
€2.5 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων
(η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Η μέγιστη χρέωση της Προσωπικής Κάλυψης είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).


6) Επιπλέον Προσωπική Κάλυψη
Γνωστή ως: Super PAI
Τί καλύπτει;
Είναι συμπληρωματική της Προσωπικής Κάλυψης και αυξάνει τα ποσά έως €80.000 για θάνατο, €100.000 για ολική ή μερική ανικανότητα και €5.000 για νοσήλια.

Τί δεν καλύπτει;
Δεν καλύπτει τον ενοικιαστή για μη αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή για ατυχήματα που συνέβησαν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της ενοικίασης.

Κόστος
€3,5 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων
(η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Η μέγιστη χρέωση της Επιπλέον Προσωπικής Κάλυψης είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).


7) Προστασία Θραύσης Κρυστάλλων
Γνωστή ως: Windscreen Protection

Τί καλύπτει;
Καλύπτει την θραύση κρυστάλλων του οχήματος.

Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Κόστος
€3 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Η μέγιστη χρέωση της Προστασίας Θραύσης Κρυστάλλων είναι οι 14 ημέρες, ανά συμβόλαιο (με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες).

8) Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια
Γνωστή ως: Roadside Safety Net ή Roadside Assistance

Τί καλύπτει;
-Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας τα κλειδιά εντός του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματος.
- Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος.
.- Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
- Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα.

Τί δεν καλύπτει;**
-Κόστος αντικατάστασης κλειδιών σε περίπτωση απώλειας.
-Ζημιά στην μπαταρία του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια
-Ζημιά στα ελαστικά του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από πρόθεση, αμέλεια ή από οδήγηση σε μη επιτρεπόμενη περιοχή, όπως ορίζεται στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου.
- Κόστος για την αντικατάσταση των ελαστικών*
- Κόστος καυσίμου αυτοκινήτου και κόστος για την υπηρεσία εξυπηρέτησης καυσίμου, σε περίπτωση ανεφοδιασμού.

*Οι πελάτες που έχουν επιλέξει Μηδενική Απαλλαγή καλύπτονται για το κόστος.
**Σε περίπτωση που κληθεί η Οδική Βοήθεια για να εξυπηρετήσει τον ενοικιαστή σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει επιπλέον χρέωση €100,00+ΦΠΑ

Κόστος
€2,5 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)


    Τι σημαίνει ποσό ευθύνης; Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής του μισθωμένου αυτοκινήτου, πρέπει να πληρώσετε ένα χρηματικό ποσό (που αποκαλείται ποσό ευθύνης). Τα ποσά ευθύνης καταβάλλονται από τον ενοικιαστή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Όταν και εφόσον η Budget αποζημιωθεί για τη ζημιά του αυτοκινήτου της, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή. Υπάρχουν επιπλέον καλύψεις, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην τιμή ενοικίασης, οι οποίες μειώνουν ή μηδενίζουν το ποσό αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από αυτές τις καλύψεις κατά την έναρξη της ενοικίασης.
    Τι σημαίνει επιπλέον οδηγός; Το αυτοκίνητο της Budget είναι ασφαλισμένο μόνο για τον οδηγό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο αυτοκίνητο, τότε πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη της ενοικίασης και να έχουν μαζί τους την άδεια οδήγησης. Η υπηρεσία επιπλέον οδηγού χρεώνεται.


Όροι Ενοικίασης της Budget
Άδεια οδήγησης: Το δίπλωμα του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, έγκυρη θεωρείται η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία & Φινλανδία.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, επίσης έγκυρη θεωρείται και η άδεια οδήγησης που είναι συμπληρωμένη με Λατινικούς Χαρακτήρες από τις χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλβανία, Αρμενία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Γκάνα, Γουιάνα, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, Εκουαδόρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, Κατάρ, Κένυα, Κιργιζία, Κονγκό, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λιβερία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μογγολία, Μολδαβία, Μονακό, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Νιγηρία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Περού, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σεϋχέλλες, Τατζικιστάν, Ταϋλάνδη, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Τυνησία, Φιλιππίνες & Χιλή.
Οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε όλες τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη Διεθνή Άδεια Οδήγησης.
Τρόπος Πληρωμής: Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά.
Ηλικία οδηγού: Το κατώτατο όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 21 ετών. Οδηγοί ηλικίας έως 25 ετών μπορούν να οδηγήσουν μόνο τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C, D, E, F, G & K ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ο οδηγός πρέπει να είναι πάνω από 25 ετών.
Τροχαίες Παραβάσεις: Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε €30, πλέον ΦΠΑ.
Προϊόντα και Υπηρεσίες Budget
Ηλικία οδηγού: Οι οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αυτοκινήτου, υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση Νέου Οδηγού ίση με €10 ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα €100, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.
Έναρξη ενοικίασης στα αεροδρόμια: : Όλες οι ενοικιάσεις που ξεκινούν σε σταθμούς αεροδρομίων χρεώνονται επιπλέον 9% στη βασική τιμή ενοικίασης. Η χρέωση αυτή συνήθως περιλαμβάνεται στις τιμές της Budget.
Δημοτικός Φόρος: 0,5% επί της τιμής ενοικίασης, χρεώνεται σε ορισμένους σταθμούς. Η χρέωση αυτή συνήθως περιλαμβάνεται στις τιμές της Budget.
Παραδόσεις/Παραλαβές εκτός γραφείου: Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων αυτοκινήτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο της Budget και η χρέωση είναι €0,75 ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ (η χρέωση υπολογίζεται από τον σταθμό ενοικίασης). Ελάχιστη χρέωση για την υπηρεσία Παράδοσης/Παραλαβής εντός πόλης είναι τα €18, πλέον ΦΠΑ.
One Way: Η επιστροφή του αυτοκινήτου σε σταθμό διαφορετικό από αυτόν που ξεκίνησε η ενοικίαση χρεώνεται προς €0, 75 ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ. Ελάχιστη χρέωση για την υπηρεσία One Way είναι τα €18, πλέον ΦΠΑ.
Παραδόσεις εκτός ωρών εργασίας: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας γίνονται, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι €23, πλέον ΦΠΑ.
Επιπλέον οδηγός: Η χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς είναι €4 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €40, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό.
Παιδικά καθίσματα: Παιδικά καθίσματα για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμα, με αυτόματη επιβεβαίωση, κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι €4 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €40, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.
Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GPS):
Το GPS για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμο, μόνο σε ορισμένους σταθμούς, με αυτόματη επιβεβαίωση κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι όπως στον παρακάτω πίνακα.
1ημέρα2ημέρες3ημ.4ημ.5ημ.6ημ.7ημ. 7+ημ.
€8€16€24€32€40€48€48€48
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Budget Wi-Fi: Budget Wi-Fi είναι διαθέσιμο, μόνο σε ορισμένους σταθμούς, με αυτόματη επιβεβαίωση κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι €7 ημερησίως, πλέον ΦΠΑ για 500MB χρήσης ανά ημέρα, για όσες ημέρες διαρκεί η μίσθωση του αυτοκινήτου.
Αλυσίδες χιονιού: Αλυσίδες χιονιού για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμες, μόνο σε ορισμένους σταθμούς, με αυτόματη επιβεβαίωση κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι €3 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €30, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.
Αλλαγή Τόπου Επιστροφής Αυτοκινήτου: Η επιστροφή του αυτοκινήτου σε σταθμό διαφορετικό από τον προκαθορισμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο χρεώνεται η χιλιομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σταθμών με €0,75 ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ.
Υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων: Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από όσο το παρέλαβε, θα επιβαρυνθεί με € 12, πλέον ΦΠΑ (Refueling Service Charge), πλέον του κόστους του καυσίμου που καταναλώθηκε.
Τέλη Ταξινόμησης: Η Χρέωση Τελών Ταξινόμησης είναι €1 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €14, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο
Χρέωση ακυρωτικών για την μη παραλαβή αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο, τότε θα υπάρξει χρέωση ακυρωτικών, η οποία αντιστοιχεί σε 40€, πλέον ΦΠΑ, ανά κράτηση.
Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου: Σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου της Budget ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των €30, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
Περίοδος Χάριτος: Μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται ως 24 ώρες και 29 λεπτά. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό, τότε θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής: Όλοι οι πελάτες πρέπει να ενημερώσουν τη Budget σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της ενοικίασης, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το αυτοκίνητο επιστραφεί με 7 ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής, τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος 15€, πλέον ΦΠΑ, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής, συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

© Budget