Juriidiline informatsioon

Broneerimine sellel lehelBroneerimine sellel lehel
ÜldineÜldine
AndmekaitseAndmekaitse
Broneerimissüsteemi kasutamineBroneerimissüsteemi kasutamine
Intellektuaalne omandIntellektuaalne omand
Lubatud kasutamineLubatud kasutamine
Veebilehe muudatusedVeebilehe muudatused
Lingid teistele veebilehtedeleLingid teistele veebilehtedele
Interneti E-postInterneti E-post
Representatsiooni välistamineRepresentatsiooni välistamine
TurvalisusTurvalisus
Vastutuse piiramineVastutuse piiramine
Garantii tingimusedGarantii tingimused
HüvitustasuHüvitustasu
MuuMuu

BUDGETI VEEBILEHE KASUTAMISLEPING

Broneerimine sellel lehel


Broneerimine sellel lehel

Broneering (kas kinnitatud või mitte) ei ole iseenesest lepinguks sõiduki saamisel. Leping sõlmitakse rentimise algusest ja lepingu tingimused tulenevad asukohariigi seadusandlusest.Üldine


Üldine

Veebilehekülg ja broneerimissüsteem (koos, "veebileht") on omatud ja opereeritud Zodiac Europe Limitedi poolt, kes opereerib nime all Budget RentaCar of Park Road Bracknell Berkshire RG12 2BW United Kingdom. Kui üldistes tingimustes ja kokkulepetes on kasutatud "Meie" , siis selle all tuleb mõista Budget.
Seda veebilehte kasutades olete andnud nõusoleku järgida veebilehe kasutamislepingus olevaid tingimusi. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ei ole Teil lubatud kasutada seda veebilehte.
Andmekaitse


Andmekaitse

Isiklikud andmed, mida te meile annate, kui te kasutate sede veebilehte, kasutatakse järgides meie privaatuspoliitikat.
Broneerimissüsteemi kasutamine


Broneerimissüsteemi kasutamine

Selle veebilehe broneerimissüsteemi on lubatud kasutada ainult broneerimiseks nii teile kui ka teistele teiega reisivatele isikutele. Lubatud ei ole oletuslik või vale broneering. Selle tingimuse mittetäitmine toob kaasa ligipääsu keelu meie süsteemile.
Intellektuaalne omand


Intellektuaalne omand

Kõik kaubamärgid, autoriõigused, andmebaasi õigused ja teised intellektuaalsed varalised õigused, samuti sellel veebilehel kasutatud tarkvara kood (kaasa arvatud veebilehe planeerimine ja kujundus) on meie intellektuaalne omand või kasutusel litsentsi alusel. Ilma meie kirjaliku loata ei tohi keegi kopeerida, parandada, muuta, avaldada, teadvustada, levitada, müüa või materjale üle kanda, kas osaliselt või terviklikult sellelt veebilehelt või seosesolevalt tarkavaralt. Selle veebilehel sisu võib trükkida või kopeerida ainult isiklikuks kasutamiseks.
Lubatud kasutamine


Lubatud kasutamine

Te võite kasutada meie veebilehte ainult järgides üldiseid tingimusi, samuti järgides seadusandlust, mis on kehtiv riigis, milles te asute.

Te nõustute kindlalt, et te ei:

· postita, edasta või levita informatsiooni sellel veebilehel või selle veebilehe kaudu, mis võib olla ohtlik, ebatsensuurne, laimav või muul moel õigusvastane.

· kasuta seda veebilehte mingil eesmärgil mis kahjustaks kellegi teise huve.

· teosta lubamatuid, pettuslikke või valesid reservatsioone.

· kasuta mingit tarkvara, rutiini või riistvara, mille eesmärgiks oleks häirida selle veebisüsteemi funktsionaalsust, kaasaarvatud failide, mis võivad sisaldada viiruseid või korrupteeritud andmeid, üleslaadimist.

· moonuta, muuda või häiri selle veebilehe esilehte, ega tarkvara koodi.

· tee midagi, mis võib põhjustada meie veebiserverile või seotud infrastruktuurile ülemäärast koormust.

· sisene või ürita siseneda meie arvutivõrku mistahes meetodil.

· kasuta meie reservatsioonisüsteemi sellisel viisil, mis takistaks reservatsioonisüsteemi kasutamist teiste isikute poolt.

Välistamata meie teisi õigusi on meil õigus:

· tühistada Teie broneering, ilma Teile teatamata, ja/või
· keelata teil sisenemise meie veebikeskkonda, kui me usume, et te olete rikkunud üldisi tingimusi ja kokkuleppeid.
Veebilehe muudatused


Veebilehe muutatused

Me võime täiustada või muuta informatsiooni, teenuseid, tooteid ja teisi andmeid selle Veebilehega seoses, või võime selle veebilehe kinni panna ilma ette teatamata. Me võima alati muuta oma üldtingimusi ja nende muudatused on effektiivsed viivitamatult, kui need on veebilehele üles pandud. Oma edasise veebilehe kasutusega olete andnud nõusoleku üldtingimuste muutmise suhtes.
Lingid teistele veebilehtedele


Lingid teistele veebilehtedele

See veebileht võib sisaldada linke teistesse interneti lehekülgedele. Me ei ole nende veebilehtedega seotud ja ei vastuta nendes esitatud informatsiooni, materjali, toodete või teenuste tõepärasuse ja kvaliteedi eest. Nende viidatud lehtede külastamine ja kasutamine on Teie enda vastutusel.
Interneti E-post


Interneti E-post

Läbi interneti kirja saatmine ei ole täielikult turvaline, kuna neid on krüpteerimata kujul võimalik lugeda, kiri võib saada rikutud või kaduma minna. Sellel põhjusel ei saa me vastutada kirjade tervikluse ja konfidentsiaalsuse eest , mis on saadetud internetiga - ei olene kas meie oleme teile midagi e-postiga saatnud või Teie meile.
Representatsiooni välistamine


Representatsiooni välistamine

Me ei garanteeri ega väida, et sisenedes meie veebilehele, ei või tekkida probleeme ühenduses või et veebilehel kättesaadav informatsioon , andmed või tarkvara, millele pääseb ligi läbi meie veebilehe, ei sisalda viirusi, troojalasi või muud pahavara.
Turvalisus


Turvalisus

Me võtame kasutusele kõik mõistlikud meetemed, et see informatsioon, mis te saadate meie broneerimislehele on konfidentsiaalne ja kaitstud volitamata juurdepääsu eest, kuid me ei garanteeri seda ja me ei vastuta kui on toimunud volitamata juurdepääs.
Vastutuse piiramine


Vastutuse piiramine

Me ei vastuta ühegi suunatud, kaudse, erilise, karistava, iseloomuliku või suure kaotuse või mis iganes kahju eest, mis võib tekkida seoses selle veebilehe või viidatud veebilehtede külastamise või kasutamisega. Kaasa arvatud igasugune kasumi kaotamine.

Midagi nendes üldistes tingimustes ja kokkulepetes ei välista, ega piira, meie õiguslikku vastutust kui on tegu surma või kehavigastusega, mis on põhjustatud hoolimatusest või pettuse teel.
Garantii tingimused


Garantii tingimused

Informatsioon, teenused ja materjalid avaldatud sellel veebilehel, võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigasid. Informatsiooni muudetakse sellel lehel aeg-ajalt. Me võime teha parandusi ja/või muutusi sellele veebilehele alati.

Me ei väida, et informatsioon, teenused või materjalid, mis on selle veebilehel, on sobivad teile. Kõik informatsioon, tooted ja teenused on "nagu on" ilma mingi garantiita. Seadusega lubatud piirini me keeldume andmast garantiid informatsioonile, teenustele ja materjalidele, kaasa arvatud müügigarantiid ja tingimused.
Hüvitustasu


Hüvitustasu

Te nõustute kahjutasu maksma, kaitsma meid vastutuse ja kulude eest, mis võivad tekkida kui Te rikute neid üldiseid tingimusi ja kokkuleppeid.
Muu


Muu

Need üldtingimused ja kokkulepped sisaldavad kõiki meie lepingu tingimusi selle veebilehega seoses. Teised kirjalikud või suulised tingimused (k.a. brošüürid või reklaamid meie poolt avaldatud) ei ole osa sellest.

Selle veebilehe kasutamine, igasugune materjal sellel lehel ja üldtingimused on kooskõlas Eesti seadustega.
© Budget